Warmtepomp installeren

Een warmtepompinstallatie bestaat voornamelijk uit de warmtepomp, een buffervat, een tapwatervat en een warmtewisselaar voor topkoeling. Er zijn warmtepompen waarin dit alles geïntegreerd is en warmtepompen waarbij alles uit modules is opgebouwd. Een warmtepomp installeren is een energiezuinige en kostenbesparende oplossing voor uw energiebehoefte. Hierdoor worden er minder fossiele brandstoffen verbruikt om de woning te verwarmen. Dit heeft een gunstig effect op de CO2 uitstoot en het broeikaseffect. Bij
TK Warmtepomptechniek staat dan ook het milieu hoog in het vaandel. Wij kunnen de warmtepomp optimaal installeren.


Warmtepomp plaatsen: optimaal rendement

Als u een warmtepomp wil plaatsen zal dit over het algemeen energie- en kostenbesparend zijn. Wij zorgen ervoor dat de temperatuur aan de afgiftezijde zo laag mogelijk blijft. Dit doen we door een warmtepomp te plaatsen met zogenaamde 'laagtemperatuur systemen'. Onder laagtemperatuur-systemen verstaan we die systemen die gebruik maken van een aanvoertemperatuur van maximaal 35° C. U kunt hierbij denken aan vloer- en wandverwarming en in zekere mate ook aan laagtemperatuur convectoren.

Warmtepomp installatie.

warmtepomp

Ga verder naar warmtepompinstallateur