TK warmtepomptechniek

0162-687613

Installatie werkwijze

Voordat TK Warmtepomptechniek een warmtepomp kan gaan plaatsen moet er eerst een aantal zaken worden vastgesteld. Als eerste worden de wensen van de klant opgenomen. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats, waarin de mogelijkheden worden bekeken aan de hand van de wensen, eisen en beperkingen. Er wordt gekeken naar het totale (tap)waterverbruik per jaar, het totale vloeroppervlak en de totale inhoud die verwarmd en/of gekoeld moet worden. Aan de hand van de inventarisatie wordt er een advies opgesteld met de bijbehorende investering.

Na het maken van een definitieve keuze wordt er een ontwerp voor het warmtepompsysteem gemaakt. Als de klant het ontwerp en de offerte heeft goedgekeurd worden benodigdheden bepaald, voorzieningen getroffen en uitvoerings- en opleveringsdata vastgelegd. Na het aanleggen en installeren van het warmtepompsysteem wordt het gecontroleerd en ingesteld. Als het warmtepompsysteem in orde is bevonden kan het in gebruik worden genomen.

Hydraulisch schema van een warmtepomp installatie.

hydraulisch schema

werkwijze

Ga verder naar referenties